DISK_USE

diskuze po představení

DAMU

Zakoušíme-li divadlo společně, pojďme o něm společně mluvit!

Diskuse o divadelních představeních, při nichž se setkávají diváci, tvůrci a kritici, mají v evropské divadelní praxi již dávno své pevné místo. Diváci ztrácejí ostych, formulují své bezprostřední zážitky, ptají se; tvůrci se učí vysvětlovat své záměry někomu jinému než sobě samým, hledají jiné způsoby komunikace s diváky, nechávají je nahlédnout do své práce. Kritici mají úkol nejtěžší: musí zhodnotit s erudicí a pokorou zároveň výsledky náročné, fascinující a mnoha mýty opředené kolektivní činnosti, jíž divadelní tvorba bezesporu je, a to tak, aby jejich analýza byla přínosná a inspirativní jak pro diváky, tak pro tvůrce.

 

Projekt občasných debat o absolventských inscenacích v divadle DISK vznikl již v roce 1998 z iniciativy spolku posluchačů a absolventů katedry autorské tvorby a pedagogiky Richelieu. V roce 2006 se začala rodit jeho nová podoba, zaštiťovaná po dobu sedmi let studenty doktorského a magisterského studia KATaP a založená mimo jiné na pravidelnosti setkání. Zahájením spolupráce se studenty katedry divadelní vědy na FF-UK a posléze zapojením studentů magisterského studia oboru teorie a kritiky DAMU, sdružených v redakci nově vzniklého časopisu Hybris, získaly DISK-USE v roce 2009 další, řekněme teatrologický rozměr. Na DAMU však stále šlo především o nezávislou studentskou aktivitu, bez opory ve studijních plánech a také bez pedagogického vedení.

Od ledna 2014 dochází v koncepci DISK-USE ke změně, která odráží i vývoj Divadelní fakulty AMU. Ta v posledních letech stále více podporuje nejen setkávání studentů napříč katedrami, ale také vytváření takových situací, které studenty prostřednictvím přímé zkušenosti lépe připraví na budoucí praxi, ať již tvůrčí či kritickou. Přípravu DISK-USE přebírá katedra teorie a kritiky, která ji zahrne jako volitelný předmět do svých studijních plánů a zejména poskytne zájemcům o moderování odbornou pedagogickou podporu a zázemí. DISK-USE budou tedy od nynějška připravovány studenty KTK, eventuálně zájemci z jiných kateder, pod vedením tutorů z řad pedagogů či profesionálních divadelních kritiků. Spolupráci přislíbili například Radmila Hrdinová, Alena Zemančíková, Roman Sikora, Zuzana Augustová či Martina Musilová.

 

 

fotogalerie (klikněte na fotografii pro její zvětšení)

foto: