DVD

Děti - Výchova - Divadlo

ostatní AMU

Přehlídka DVD je věnována dětské a studentské jevištní tvorbě.

Na přehlídce DVD vystoupí řada dětských a studentských souborů z různých míst republiky. Prostor bude věnován i divadlu pro děti, dětskému a studentskému přednesu a různým podobám dramatické výchovy. Přehlídku organizují studenti a pedagogové katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. 

ČTVRTEK 13. 10. 2016
16:00-20:00
  IDEA – Workshop Žlutá, červená, zelená, modrá
Lektorka: Ása Helga Ragnarsdóttir
Prostory KVD DAMU, pouze pro přihlášené

PÁTEK 14. 10. 2016
9:00-11:00 Dismanův rozhlasový dětský soubor: A bolelo nebe
představení + ukázka propojení inscenace s lektorstvím
15:00-17:00 Diskuze na téma: Přesahy dramatické výchovy nejen do jiných oborů
18:00-21:00 Ukázka prací studentů KVD DAMU  Řetízek
OFF program   

SOBOTA 15.10.2016
9:00 Zahájení přehlídky / DISK
9:30-10:00 Veselé zrcadlo: Wernischáž / DISK
10:15-10:40 Torzo na druhou-ZUŠ Turnov: Abstraktní žvýkačka / DISK
11:00-11:30  NA POSLEDNÍ CHVÍLI ZUŠ Ostrov: Jelizaveta Bam / DISK
11:45-12:45
Diskuse o viděném / Řetízek
11:45-13:00
  Workshop pro děti / učebna DAMU
14:00-14:30
Čtvrtek Večer – ZUŠ F. L. Gassmanna: FAKOF! / DISK
14:45-15:00 Kontejner 16 v pokoji 225, ZUŠ Jana Štursy: You, generace / DISK
15:30-16:00 Dobrej matroš, ZUŠ Planá: Apka / DISK
16:15-17:15
Diskuse o viděném / Řetízek
16:15-17:30
 Workshop pro děti / učebna DAMU
18:00-19:30
Tour de přednes / prostory DAMU
21:00-21:50
KUK!, při ZUŠ Štítného 5, Praha- Jídelna-inspirativní představení / DISK
21:00-21:50
Divadlo Dagmar: Jak obři přišli do Irska aneb Cesta tam a zase zpátky- večerníček pro děti / Hellerův sál
OFF program  

NEDĚLE 16.10.2016
9:00-9:30 Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov: Jak se Trivoj smrskl / DISK
9:45-10:00 Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce v Praze 5: Máslová Líza / DISK
10:15-10:45 KŘEN- ZUŠ Rokycany: Stylistická cvičení / DISK
11:15-12:15
Diskuse o viděném / Řetízek
11:15-12:30  Workshop pro děti / učebna DAMU
13:30
Dětské přednesy / Řetízek
14:30-15:15
Hop-hop Ostrov: Útěk / DISK
15:15 zakončení přehlídky / DISK

 

 

fotogalerie (klikněte na fotografii pro její zvětšení)

foto: